Nội

bà nội

Xuân tàn chín hai bận,

ta âm thầm làm khách viễn lai,

ta mỉm cười đón nhận.